Wskaźniki

Składki ZUS przedsiębiorców w 2017          
Wysokość wpłat na fundusze ubezpieczeń z uwzględnieniem składki ubezpieczenia chorobowego oraz przy założeniu składki wypadkowej = 1,80 % podstawy *

 • Preferencyjne zasady opłacania składek:
-  Fundusz ubezpieczeń społecznych:   190,62
   bez chorobowego 175,92 zł
-  Fundusz ubezpieczenia zdrowotnego: 297,28

 • Zasady ogólne  :
-  Fundusz ubezpieczeń społecznych:      812,96 zł
   bez chorobowego 749,94 zł
-  Fundusz ubezpieczenia zdrowotnego:   297,28 zł
-  Fundusz Pracy: 62,67 zł
 
Okres obowiązywania ww. wartości od 01.01.2017 r.

*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. nr 200, poz. 1692 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.
 
Podstawa składek społecznych preferencyjnych:  600,00 zł
Podstawa składek społecznych, zasady ogólne:  2557,80 zł
Podstawa składek zdrowotnych:                      3303,13 zł • minimalne wynagrodzenie w 2017 roku wynosi 2000,00 zł.
 • Wartość obrotu ze sprzedaży uprawniająca do zwolnienia podmiotowego z VAT
  w 2017 roku: 200 000,- zł
 • Wielkość przychodów za rok 2016 uprawniająca do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w roku 2017:   1 074 400,-zł
 • Odsetki od zaległości podatkowych od 09.10.2014 r. wynoszą 8%

                                                         od 04.07.2013 r.             10 %
                                                         od 06.06.2013 r.             10,5%
                                                         od 09.05.2013 r.             11%
                                                         od 07.03.2013 r.             11,5%
                                                         od 07.02.2013 r.             12,5%
                                                         od 10.01.2013 r.             13 %


                                                       

 • Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców

 

Dokonywanie  płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi być realizowane przelewem na rachunek bankowy przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł Faktury nie zapłacone w tym przypadku przelewem nie mogą być kosztem w działalności.

       

Świadczymy usługi w zakresie

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • rozliczeń podatku od towarów i usług,
 • ewidencji ryczałtowej,
 • ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • deklaracji podatkowych i rozliczeń rocznych.
Składki ZUS przedsiębiorców w 2017          
Wysokość wpłat na fundusze ubezpieczeń z uwzględnieniem składki ubezpieczenia chorobowego oraz przy założeniu składki wypadkowej = 1,80 % podstawy *

 • Preferencyjne zasady opłacania składek:
-  Fundusz ubezpieczeń społecznych:   190,62
   bez chorobowego 175,92 zł
-  Fundusz ubezpieczenia zdrowotnego: 297,28

 • Zasady ogólne  :
-  Fundusz ubezpieczeń społecznych:      812,96 zł
   bez chorobowego 749,94 zł
-  Fundusz ubezpieczenia zdrowotnego:   297,28 zł
-  Fundusz Pracy: 62,67 zł
 
Okres obowiązywania ww. wartości od 01.01.2017 r.
Więcej…