usługi | biuro rachunkowe w Krakowie

Usługi - Pro Księgowość

Księgowość
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT-7,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych.

Kadry, Płace

 • sporządzanie i prowadzenie akt osobowych,
 • sporządzanie list obecności,
 • prowadzanie kart wynagrodzeń i ewidencji czasu pracy,
 • sporządzanie list płac,  rozliczanie umów zleceń i o dzieło,
 • wyliczanie wynagrodzeń za czas choroby,
 • rozliczanie urlopów pracowników,
 • sporządzanie rocznych informacji Pit-4R, Pit-8AR, Pit-11, Pit-40, itp.

ZUS

 • przekazywanie druków zgłoszeniowych i wyrejestrowań płatnika składek
  oraz osób podlegających ubezpieczeniom,
 • prowadzenie rozliczeń miesięcznych składek do ubezpieczeń ZUS,
 • sporządzanie raportów RMUA,
 • przesyłanie przekazem elektronicznym deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 • rozliczanie zwolnień lekarskich,
 • wypełnienie wniosków do zasiłków z ZUS,
 • przygotowanie przelewów na poszczególne fundusze ubezpieczeń.

Dodatkowe usługi

 • sporządzanie raportów, analiz dla banków,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych,
 • korekty deklaracji ZUS i Vat-7.

 

Świadczymy usługi w zakresie

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • rozliczeń podatku od towarów i usług,
 • ewidencji ryczałtowej,
 • ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • deklaracji podatkowych i rozliczeń rocznych.
Składki ZUS przedsiębiorców w 2017          
Wysokość wpłat na fundusze ubezpieczeń z uwzględnieniem składki ubezpieczenia chorobowego oraz przy założeniu składki wypadkowej = 1,80 % podstawy *

 • Preferencyjne zasady opłacania składek:
-  Fundusz ubezpieczeń społecznych:   190,62
   bez chorobowego 175,92 zł
-  Fundusz ubezpieczenia zdrowotnego: 297,28

 • Zasady ogólne  :
-  Fundusz ubezpieczeń społecznych:      812,96 zł
   bez chorobowego 749,94 zł
-  Fundusz ubezpieczenia zdrowotnego:   297,28 zł
-  Fundusz Pracy: 62,67 zł
 
Okres obowiązywania ww. wartości od 01.01.2017 r.
Więcej…