cennik | biuro rachunkowe w Krakowie

Cennik - Pro Księgowość

Ceny usług księgowych świadczonych przez Biuro Rachunkowe ustalane są indywidualnie
w zależności od:

1. formy opodatkowania,
2. formy prawnej,
3. ilości dokumentów księgowych,
4. czy Klient jest płatnikiem VAT,
5. czy księgowaniu podlegają dokumenty SAD, transakcje zagraniczne UE,  itp.

Przykładowe ceny / netto /:

 • Ryczałt ewidencjonowany -  60 zł,
 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów / bez VAT /:
   20 dokumentów -  100 zł
   40 dokumentów -  150 zł
   50 dokumentów -  180 zł
   70 dokumentów -  220 zł
  100 dokumentów - 280 zł
 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów z rejestrami VAT
   20 dokumentów -  150 zł
   40 dokumentów -  220 zł
   50 dokumentów -  250 zł
   70 dokumentów -  310 zł
  100 dokumentów - 400 zł
  200 dokumentów - 600 zł

 Powyżej 100 dokumentów i w przypadkach bardziej pracochłonnych

 /np. SAD-y, transakcje wewnątrzwspólnotowe/ -cena negocjowana.

 

 

 • Księgi Rachunkowe - od 600 zł
 • Obsługa kadrowo-płacowa jednego pracownika - 25 zł
 • Obsługa wyłącznie płacowa pracownika - 15 zł

Rejestr faktur sprzedaży importowany z firmy traktuje się jako jeden dokument.
Rozliczenia roczne osób fizycznych nie podlegają dodatkowej opłacie.

Świadczymy usługi w zakresie

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • rozliczeń podatku od towarów i usług,
 • ewidencji ryczałtowej,
 • ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • deklaracji podatkowych i rozliczeń rocznych.
Składki ZUS przedsiębiorców w 2017          
Wysokość wpłat na fundusze ubezpieczeń z uwzględnieniem składki ubezpieczenia chorobowego oraz przy założeniu składki wypadkowej = 1,80 % podstawy *

 • Preferencyjne zasady opłacania składek:
-  Fundusz ubezpieczeń społecznych:   190,62
   bez chorobowego 175,92 zł
-  Fundusz ubezpieczenia zdrowotnego: 297,28

 • Zasady ogólne  :
-  Fundusz ubezpieczeń społecznych:      812,96 zł
   bez chorobowego 749,94 zł
-  Fundusz ubezpieczenia zdrowotnego:   297,28 zł
-  Fundusz Pracy: 62,67 zł
 
Okres obowiązywania ww. wartości od 01.01.2017 r.
Więcej…