aktualności | biuro rachunkowe w Krakowie

Aktualności

Koniec korekty kosztów w zakresie nieuregulowanych zobowiązań

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa i niektórych innych ustaw uchyla z dniem 1 stycznia 2016 roku przepisy:

- art. 24d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

- art. 15b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Tym samym od stycznia 2016 roku przestają obowiązywać przepisy nakazujące podatnikom dokonywać korekty kosztów z tytułu nieuregulowanych w terminie zobowiązań.

Status czynnego podatnika VAT

Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT" jest dostępna na Portalu Podatkowym od 26 czerwca 2015 

Podatnicy, którzy chcą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT mogą to w prosty sposób sprawdzić on line:

 https://pfr.mf.gov.pl/?link=VAT&

 Status kontrahenta ma kluczowe znaczenie ze względu na to, że od lipca 2015 r. co do zasady sprzedaż „towarów wrażliwych” jest objęta „odwrotnym obciążeniem”, o ile nabywca jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

Przychód a kasa fiskalna

Od 2015 r. w ustawie o PIT i CIT dodano zasadę rozliczania przychodu, która dotyczy przedsiębiorców rejestrujących wpłaty przy zastosowaniu kasy fiskalnej. W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych przychód powstaje w dniu pobrania wpłaty. Warunkiem jest złożenie oświadczenia o wyborze tego sposobu w terminie do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego. W sprzedaży rejestrowanej na kasie fiskalnej po złożeniu oświadczenia, przychód nie będzie uzależniony od daty wykonania usługi lub wydania towaru. Kwoty należne a nieotrzymane, aż do chwili ich wpłaty nie będą rozliczane podatkowo.

Raz złożone oświadczenie obowiązywać będzie również w latach kolejnych, chyba że podatnik do 20 stycznia roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym korzystał z tego sposobu ustalania daty powstania przychodu, zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania tego sposobu ustalania daty powstania przychodu.

źródło  VAT.pl

Świadczymy usługi w zakresie

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • rozliczeń podatku od towarów i usług,
  • ewidencji ryczałtowej,
  • ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • deklaracji podatkowych i rozliczeń rocznych.
Składki ZUS przedsiębiorców w 2017          
Wysokość wpłat na fundusze ubezpieczeń z uwzględnieniem składki ubezpieczenia chorobowego oraz przy założeniu składki wypadkowej = 1,80 % podstawy *

  • Preferencyjne zasady opłacania składek:
-  Fundusz ubezpieczeń społecznych:   190,62
   bez chorobowego 175,92 zł
-  Fundusz ubezpieczenia zdrowotnego: 297,28

  • Zasady ogólne  :
-  Fundusz ubezpieczeń społecznych:      812,96 zł
   bez chorobowego 749,94 zł
-  Fundusz ubezpieczenia zdrowotnego:   297,28 zł
-  Fundusz Pracy: 62,67 zł
 
Okres obowiązywania ww. wartości od 01.01.2017 r.
Więcej…